Pages

II/4 – Како да решимо сукоб?

Тања Вречко, ОШ „Младост“ Нови Београд
Увек популарна тема, којом је важно бавити се у колективу! Овај час смо реализовали на следећи начин.

- Разговор о појму СУКОБ - шта је, како настаје, како реагујемо.
- Обарање руке - Да ли је обавезно да је један победник, а други губитник?
- Довршите стрип и решите сукоб - рад у пару
- Представљање решења сукоба
- Анализа наших особина кроз анализу наших цртежа.