Конкурси

10. ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС – РАДОВИЋЕВ ВЕНАЦ

ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НИШ

РАСПИСУЈЕ 10. ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС – РАДОВИЋЕВ ВЕНАЦ

ПРОПОЗИЦИЈЕ КОНКУРСА

ТРАЈАЊЕ КОНКУРСА: Конкурс је отворен од 01.10.2019. год. до 31.10.2019. год. На конкурсу учествују сви радови који стигну на адресу: Дечији културни центар Ниш, улица IX Бригаде 10 и на мејл Дечијег културног центра: decijicentarucairu@gmail.com

УЧЕСНИЦИ КОНКУРСА: Ученици од првог до осмог разреда основних школа.

ТЕМА ЛИТЕРАРНОГ КОНКУРСА:ДА ЛИ МИ ВЕРУЈЕТЕ

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА: Приликом слања радова (фонт „Times new roman“, величине 12), потребно је навести следеће:

  • За литерарни конкурс Радовићев венац – на тему: „ДА ЛИ МИ ВЕРУЈЕТЕ“ (У НАСЛОВУ УЗ ТЕМУ ОБАВЕЗНО НАВЕСТИ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АУТРОРА ТЕКСТА, НАЗИВ ШКОЛЕ, РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ;
  • Име и презиме аутора текста и ментора;
  • Контакт телефони и аутора текста и ментора.

НАПОМЕНА: Радови без тражених података не могу учествовати у конкурсу.

Приспели радови ученика биће подељени у три категорије:

I КАТЕГОРИЈА: Радови ученика I, II, III разреда основне школе;

II КАТЕГОРИЈА: Радови ученика IV, V, VI разреда основне школе;

III КАТЕГОРИЈА: Радови ученика VII, VIII разреда основне школе.

ОДАБИР РАДОВА: Пристигли радови биће прослеђени члановима жирија. Чланови жирија биће песници за децу, филолози и стручни сарадници. Жири ће направити селекцију дечијих радова по наведеним категоријама.

29.11.2019. год. у Дечијем културном центру биће додела захвалница ученицима награђених радова и њиховим менторима.

Награђени радови и радови које жири буде изабрао наћи ће се у зборнику Радовићев венац, који ће бити штампан по завршетку конкурса.

ДИРЕКТОР
Сандра Петковић