Конкурси

К О Н К У Р С „Новогодишња чаролија“

Дечји савез града Врања у сарадњи са Дечјим савезом општине Рашка поводом новогодишњих празника, и ове године расписује традиционални литерарни и ликовни:

К О Н К У Р С
„Новогодишња чаролија“

Теме:
Предшколски узраст:
„Нова ће година доћи, Деда Мраз ће кроз сваку кућу проћи“
I до IV разред:
„Новогодишња је срећа, за сву децу света највећа“
V до VIII разред:
„Под сјајем новогодишњих звезда“

Право учешћа имају деца предшколског узраста као и ученици основних школа, од првог до осмог разреда са територије целе Србије и региона.
Радови се шаљу до четвртка, 30. децембра 2021. године на адресу: Дечји савез града Врања, (зграда Дома културе), ул. Партизанска 17а; 17000 Врање, поштански фах 210, а могу се донети и лично у просторије Дечјег савеза града Врања сваког радног дана од 12.30 до 14,00 сати.
Све остале информације везане за литерарни и ликовни Конкурс „Новогодишња чаролија“ могу се добити на мејл konkursidsgvranje@gmail.com.

ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА СЛАЊЕ ЛИТЕРАРНИХ РАДОВА

Литерарни радови треба да буду откуцани ћириличним писмом у фонту: Arial, величина слова: 11, проред: средњи. Сви литерарни радови треба да буду на формату папира А4 и не смеју да буду дужи од једне стране. Литерарни радови се шаљу у једном примерку искључиво поштом или се доносе лично. Један аутор може послати само један рад. Подаци о аутору се попуњавају електронски на формулару који је саставни део конкурса. Попуњен формулар одштампати и прикачити спајалицом уз рад (не лепити лепком и селотејпом, јер формулар остаје као трајни документ). Уколико рад не буде имао читљиву легенду биће аутоматски дисквалификован.

ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА СЛАЊЕ ЛИКОВНИХ РАДОВА

Ликовни радови могу бити у свим техникама. Један аутор може послати само један рад. Напомињемо да се приликом израде ликовних радова не употребљавају материјали попут разноврсног зрневља, шећера, шљокица, пластелина и сличних непостојаних материјала. Такви радови ће бити одмах дисквалификовани. Радови са неодговарајућом темом, неће бити узимани у обзир за награђивање. Подаци о аутору се попуњавају електронски на формулару који је саставни део конкурса. Попуњен формулар одштампати и прикачити спајалицом уз рад (не лепити лепком и селотејпом, јер формулар остаје као трајни документ). Уколико рад не буде имао читљиву легенду биће аутоматски дисквалификован.

Радови који су већ учествовали на неком другом конкурсу немају право учешћа на Конкурусу.

Напомињемо да се литерарни и ликовни радови приспели на Конкурс НЕ ВРАЋАЈУ.

Литерарни радови који буду пристигли на Конкурс биће подељени у две категорије:

  • Радови ученика од I до IV разредa основне школе;
  • Радови ученика од V до VIII разреда основне школе.

Ликовни радови који буду пристигли на Конкурс биће подељени у три категорије:

  • Радови деце предшколског узраста;
  • Радови ученика од I до IV разреда основне школе;
  • Радови ученика од V до VIII разреда основне школе.

Комисија ће прегледати све приспеле радове на Конкурс и одабраће најуспешније којима ће бити додељене награде. Резултати Конкурса биће објављени најкасније 45 дана од дана завршетка Конкурса.

Формулар за пријављивање на конкурс преузмите овде.

ДЕЧЈИ САВЕЗ ГРАДА ВРАЊА
Служба за односе с јавношћу

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com