Конкурси

К О Н К У Р С за „Табла Фест 24“

К О Н К У Р С
за фестивал дечјег стваралаштва „Табла Фест 24“

Интернет часопис за подстицање дечјег стваралаштва „Табла“, поводом организације фестивала дечјег стваралаштва „Табла Фест 24“, расписује јавни конкурс за најбољи ликовни и литерарни рад ученика основних школа на теме:

  1. Тетка ми је чаробна
  2. Победило је добро
  3. Чаробна табла

Драга децо, ево и малих објашњења, мале помоћи око ових тема. Прва тема даје вам могућност да опишете своје најближе. Можда вашу омиљену тетку. Тетка се воли као… најбоља другарица, тетки се поверавамо, тетка нама прича све.
Ако сте учинили неко добро дело онда је друга тема ваша тема. Испричајте нам диван догађај који се завршио срећним крајем и у коме ћете нам описати вашу доброту…
Трећа тема је мало обичнија али… то је само на први поглед. Ваша машта може да смисли свашта, па и чаробну таблу?!
Оловку у руке и пишите.

Рок за слање радова:

За литерарне радове (искључиво е-поштом) до 20. априла 2024. године.
За ликовне радове (искључиво обичном поштом), датум на поштанском жигу не може бити после 20. априла 2024. године.

Адресе:

Ликовне радове слати на адресу:

Часопис Табла
(за „Табла Фест 24“)
Љубомира Николића 17/26
18106 Ниш (ПАК 701742)

Литерарне радове слати на адресу е-поште:

tablafest@gmail.com

Категорије:

Радови ће бити оцењивани по следећим категоријама:

Осмогодишње ОШДеветогодишње ОШ
Прва категорија:Предшколци, I и II разредод I до III разреда
Друга категорија:од III до V разредаод IV до VI разреда
Трећа категорија:од VI до VIII разредаод VII до IX разреда
Услови конкурса:

Право учешћа на конкурсу имају сви ученици основних школа.
На овај конкурс заинтересовани ученици могу послати више ликовних и литерарних радова, али могу бити награђени само за један рад по категорији (један ликовни, или један литерарни, или један ликовни и један литерарни).

Литерарни радови треба да буду написани у ВОРД (Word) документу, на једном од стандардних фонтова (Times New Roman, Arial) величине 12, на СРПСКОМ језику, ЋИРИЛИЧНИМ писмом.

Ликовни радови се шаљу у оригиналу (никако као слика е-поштом). Подлога, техника и формат – по слободном избору аутора.

Радови треба да буду потписани и то: литерарни радови на Ворд документу испод рада, а ликовни на полеђини рада. Уколико се литерарни радови шаљу групно (на једном Ворд документу), онда испод сваког рада написати податке о аутору, тако да се недвосмислено може утврдити ко је аутор ког рада.

Подаци о аутору које је потребно написати:

Име и презиме, разред, назив школе и место (држава), име педагога/ментора или родитеља и контакт подаци (адреса е-поште и број мобилног телефона) и назив теме на коју се односи рад (погледати табелу испод).

Име и презиме:
Разред:
Школа:
Место, држава:
Ментор/педагог/родитељ:
Контакт подаци:
Назив теме:

Сви радови који не испуњавају неки од услова конкурса неће бити узимани у оцењивање.

Приспели радови се не враћају, а аутори су сагласни да се њихови радови могу објавити у Интернет часопису за подстицање дечјег стваралаштва Табла (https://www.tabla.org.rs или http://табла.срб).

Ко ће оцењивати радове?

Литерарне радове: Стручни жири и Дечји жири.
Дечји жири чине ученици ОШ које сарађују са Таблом и прихватили су да буду део Дечјег жирија.
Ликовне радове: Стручни жири.

Награде:

Сви награђени аутори, који буду присуствовали Фестивалу дечјег стваралаштва „Табла Фест 24“, ће поред дипломе добити и медаљу, као и књигу „Таблини песници“, похваљени аутори похвалницу и књигу „Таблини песници“, а њихови ментори диплому.
Остали награђени и похваљени аутори и њихови ментори ће е-поштом добити дипломе и похвалнице у е-формату.

Резултати конкурса ће бити објављени најкасније 15. маја у Интернет часопису за подстицање дечјег стваралаштва „Табла“.

Фестивал дечјег стваралаштва „Табла Фест 24“ ће се одржати 01. јуна 2024. године у ДКЦ Ниш (у парку Чаир).

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com