Конкурси

Конкурс: Христос воскресе, радост донесе

Дечји савез града Врања, поводом највећег хришћанског празника Ускрса, и ове године расписује традиционални литерарни и ликовни:

К О Н К У Р С
„Христос воскресе, радост донесе“

Право учешћа имају деца предшколског узраста као и ученици основних школа, од првог до осмог разреда са територије целе Србије и региона.

Радови се шаљу до четвртка, 25. априла 2019. године на адресу: Дечји савез града Врања, (зграда Дома културе), ул. Партизанска 17а; 17000 Врање, поштански фах 210, а могу се донети и лично у просторије Дечјег савеза града Врања сваког радног дана до 14,00 сати.

Све остале информације везане за литерарни и ликовни Конкурс „Христос воскресе, радост донесе“ могу се добити на мејл адресу Дечјег савеза града Врања dsgvranje@gmail.com, контакт особа: Тијана Арсић, шеф Службе за односе с јавношћу Дечјег савеза града Врања.

Тема је јединствена за све узрасте: „Христос воскресе, радост донесе“, а радови са неодговарајућом темом неће бити узимани у обзир за награђивање.

Литерарни радови треба да буду откуцани или читко написани. Куцани радови треба да буду у фонту: Arial величина слова: 11, проред: средњи. Уколико се радови шаљу у писаној форми треба да буду написани налив- пером или хемијском оловком ћириличним писмом. Сви литерарни радови треба да буду на формату папира А4 и не смеју да буду дужи од једне стране. Нечитко написани радови и на неодговарајућем формату неће бити узимани у обзир за награђивање и биће одмах дисквалификовани. Литерарни радови се шаљу у једном примерку искључиво поштом или се доносе лично.

Ликовни радови могу бити у свим техникама. Напомињемо да се приликом израде ликовних радова не употребљавају материјали попут разноврсног зрневља, шећера, шљокица, пластелина и сличних непостојаних материјала. Такви радови ће бити одмах дисквалификовани.

Радови који су већ учествовали на неком другом конкурсу немају право учешћа на Конкурсу.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Скрећемо пажњу да сваки рад који буде послат на Конкурс како би испуњавао све услове Конкурса, мора да садржи следеће податке: име и презиме детета односно ученика чији је рад, назив вртића или школе, године старости односно разред, име ментора као и контакт телефон и мејл адресу (ако она постоји). Наведене податке исписати читко хемијском оловком или фломастером ћириличним писмом или у виду налепнице налепити на полеђини рада у доњем десном углу. Тражене податке попуњава искључиво ментор.

Напомињемо да се литерарни и ликовни радови приспели на Конкурс НЕ ВРАЋАЈУ.

Литерарни радови који буду пристигли на Конкурс биће подељени у две категорије:
– Радови ученика од I до IV разредa основне школе;
– Радови ученика од V до VIII разреда основне школе.

Ликовни радови који буду пристигли на Конкурс биће подељени у три категорије:
– Радови деце предшколског узраста;
– Радови ученика од I до IV разреда основне школе;
– Радови ученика од V до VIII разреда основне школе.

Комисија ће прегледати све приспеле радове на Конкурс и одабраће најуспешније којима ће бити додељене награде. Резултати Конкурса биће објављени најкасније 45 дана од дана завршетка Конкурса.

Comment here

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com