Конкурси

КОНКУРС „Христос воскресе, радост донесе“

Дечји савез града Врања, поводом највећег хришћанског празника Ускрса, и ове године расписују традиционални литерарни и ликовни:

К О Н К У Р С
„Христос воскресе, радост донесе“

Право учешћа имају деца предшколског узраста као и ученици основних школа, од првог до осмог разреда са територије целе Србије, региона и шире.
Радови се шаљу до четвртка, 21. априла 2022. године на адресу: Дечји савез града Врања, (зграда Дома културе), ул. Партизанска 17а; 17000 Врање, поштански фах 210, а могу се донети и лично у просторије Дечјег савеза града Врања сваког радног дана до 14,00 сати.
Радови морају бити послати преко образовне установе (предшкоске установе, школе) или асоцијације (савез, удружење грађана, галерија…). Радови који буду послати индивидуално неће се узимати у обзир.
Све остале информације везане за литерарни и ликовни Конкурс „Христос воскресе, радост донесе“ могу се добити на мејл Дечјег савеза града Врања konkursidsgvranje@gmail.com.

ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА СЛАЊЕ ЛИТЕРАРНИХ РАДОВА

Литерарни радови треба да буду откуцани ћириличним писмом у фонту: Arial, величина слова: 11, проред: средњи. Сви литерарни радови треба да буду на формату папира А4 и несмеју да буду дужи од једне стране. Литерарни радови се шаљу у једном примерку искључиво поштом или се доносе лично. Један аутор може послати само један рад. Подаци о аутору се попуњавају електронски на формулару који је саставни део конкурса. Попуњен формулар одштампати и прикачити спајалицом уз рад (не лепити лепком и селотејпом, јер формулар остаје као трајни документ). Уколико рад не буде имао читљиву легенду биће аутоматски дисквалификован.

ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА СЛАЊЕ ЛИКОВНИХ РАДОВА

Ликовни радови могу бити у свим техникама. Један аутор може послати само један рад. Напомињемо да се приликом израде ликовних радова не употребљавају материјали попут разноврсног зрневља, шећера, шљокица, пластелина и сличних непостојаних материјала. Такви радови ће бити одмах дисквалификовани. Радови са неодговарајућом темом, неће бити узимани у обзир за награђивање. Подаци о аутору се попуњавају електронски на формулару који је саставни део конкурса. Попуњен формулар одштампати и прикачити спајалицом уз рад (не лепити лепком и селотејпом, јер формулар остаје као трајни документ). Уколико рад не буде имао читљиву легенду биће аутоматски дисквалификован.

Радови који су већ учествовали на неком другом конкурсу немају право учешћа на Конкурусу.

Напомињемо да се литерарни и ликовни радови приспели на Конкурс НЕ ВРАЋАЈУ.

Литерарни радови који буду пристигли на Конкурс биће подељени у две категорије:

  • Радови ученика од I до IV разредa основне школе;
  • Радови ученика од V до VIII разреда основне школе.

Ликовни радови који буду пристигли на Конкурс биће подељени у три категорије:

  • Радови деце предшколског узраста;
  • Радови ученика од I до IV разреда основне школе;
  • Радови ученика од V до VIII разреда основне школе.

Комисија ће прегледати све приспеле радове на Конкурс и одабраће најуспешније којима ће бити додељене награде. Резултати Конкурса биће објављени најкасније 45 дана од дана завршетка Конкурса.

Формулар можете преузети овде.

ДЕЧЈИ САВЕЗ ГРАДА ВРАЊА
Служба за односе с јавношћу

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com