Конкурси

КОНКУРС ЗА 49. ФЕСТИВАЛ ДЕЧИЈЕ ПЕСМЕ „МАЈСКА ПЕСМА“

На основу своје Одлуке бр. 762-02 од 14.05.2024. године. Савет фестивала „Мајска песма“ и Дечији културни центар Ниш расписују

КОНКУРС

За избор КОМПОЗИЦИЈА 49. Фестивала дечије музике „Мајска песма“ 2024. године.

Критеријуми за избор композиција су следећи:

  • да је композиција благовремено пријављена на јавни конкурс,
  • да аутор композиције прихвата услове за учешће композиције на фестивалу.
  • да је композиција на језику наших народа, са тематиком из свакодневног дечијег живота.
  • да је композиција оригинална и да није била у селекцији или конкуренцији неког од предходних фестивала.

Композиције слати на адресу: Дечији културни центар Ниш, IX Бригаде бр.10, 18000 Ниш или електронским путем на имејл: decijicentarucairu@gmail.com.

Пријава треба да садржи:

  • име, презиме и контакт подносиоца пријава,
  • име и презиме аутора композиције и аутора текста.
  • нотни запис са хармониским шифрама и исписаним текстом, текст и квалитетан демо снимак на CD-у (ако се шаље електронским путем у MP3 или WAV фopмaту.
Пријаве слати до 30. 06. 2024. године

САВЕТ ФЕСТИВАЛА
„MAJCKA ПECMA“ 2024.

КОНКУРС ЗА ИЗБОР УМЕТНИЧКОГ ДИРЕКТОРА 49. ФЕСТИВАЛА ДЕЧИЈЕ МУЗИКЕ „МАЈСКА ПЕСМА“

На основу своје Одлуке бр. 761-02 од 14.05.2024. године, Савет Фестивала „Мајска песма“ и Дечији културни центар Ниш расписују

К О Н К У Р С

За избор УМЕТНИЧКОГ ДИРЕКТОРА 49. Фестивала дечије музике „МАЈСКА ПЕСМА“ 2024. године

Кандидат треба да поседује искуство у области музичког стваралаштва, а нарочито музичког стваралаштва за децу. Уз пријаву на конкурс и биографију, кандидат треба да приложи и кратак предлог плана и програма фестивала.

Сви пријављени кандидати који испуњавају услове конкурса биће позвани на интервју.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве слати на адресу: Дечији културни центар Ниш, IX Бригаде бр.10, 18000 Ниш , са назнаком “за конкурс“ или на имејл: decijicentarucairu@gmail.com

Контакт телефон:
018 514-748
018 4100-110

САВЕТ ФЕСТИВАЛА
„МАЈСКА ПЕСМА“ 2024.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com