Конкурси

КОНКУРС за фестивал дечјег стваралаштва „Табла Фест 20“

К О Н К У Р С
за фестивал дечјег стваралаштва „Табла Фест 20“

Нишки креативни студио и Интернет часопис за подстицање дечјег стваралаштва Табла, поводом организације фестивала дечјег стваралаштва Табла Фест 20, расписују јавни конкурс за најбољи ликовни и литерарни рад ученика основних школа на теме:

1. Моја табла широка као свемир
2. Прича/песма/слика са бакиног/декиног тавана
3. Прича/песма/слика је мала за онакву доброту

Рок за слање радова:

За литерарне радове (искључиво е-поштом) 15. март 2020. године до поноћи.
За ликовне радове (искључиво обичном поштом), датум на поштанском жигу не може бити после 15. марта 2020. године.

Адресе:
Ликовне радове слати на адресу:
Нишки креативни студио
(за „Табла Фест 20“)
Љубомира Николића 17/26
18106 Ниш (ПАК 701742)
Литерарне радове слати на адресу е-поште: konkursi@tabla.org.rs
Категорије:

Радови ће бити оцењивани по следећим категоријама:

Осмогодишње ОШ  /  Деветогодишње ОШ

Прва категорија:       Предшколци, I и II разред  /  од I до III разред
Друга категорија:     од III до V разред                     /  од IV до VI разред
Трећа категорија:    од VI до VIII разред                /  од VII до IX разред

Табла Фест 20 (лого)
Услови конкурса:

Право учешћа на конкурсу имају сви ученици основних школа.
На овај конкурс заинтересовани ученици могу послати највише по један ликовни и један литерарни рад.
Литерарни радови треба да буду написани у Ворд (Word) документу, на једном од стандардних фонтова (Times New Roman, Arial) величине 12, на српском језику, ћириличним писмом.
Ликовни радови се шаљу у оригиналу (никако као слика е-поштом). Подлога, техника и формат – по слободном избору.

Радови треба да буду потписани и то: литерарни радови на Ворд документу испод рада, а ликовни на полеђини цртежа. Уколико се литерарни радови шаљу групно (на једном Ворд документу), онда испод сваког рада написати податке о аутору.

Подаци о аутору које је потребно написати:

Име и презиме, разред, назив школе и место (држава), име педагога/ментора и контакт подаци (адреса е-поште или број мобилног телефона).

Сви радови који не испуњавају неки од услова конкурса неће бити узимани у оцењивање.

Приспели радови се не враћају, а аутори су сагласни да се њихови радови могу објављивати у Интернет часопису за подстицање дечјег стваралаштва Табла (www.tabla.org.rs или http://табла.срб).

Ко ће оцењивати радове?

Литерарне радове: Стручни жири и Дечји жири.
Дечји жири чине ученици ОШ које сарађују са Таблом и прихватили су да буду део Дечјег жирија.
Ликовне радове: Стручни жири.

Награде:

Сви награђени аутори ће на фестивалу дечјег стваралаштва „Табла Фест 20“ поред дипломе добити и књигу „Таблини песници“.
Сви ментори ће на назначену адресу е-поште добити захвалнице.

Резултати конкурса ће бити објављени најкасније до 15. априла у Интернет часопису за подстицање дечјег стваралаштва Табла.