Конкурси

КОНКУРС за фестивал дечјег стваралаштва „Табла Фест 21“

К О Н К У Р С
за фестивал дечјег стваралаштва „Табла Фест 21“

Нишки креативни студио и Интернет часопис за подстицање дечјег стваралаштва „Табла“, поводом организације фестивала дечјег стваралаштва „Табла Фест 21“, расписују јавни конкурс за најбољи литерарни рад ученика основних школа на теме:

1. Маска ми је украс лица
2. Кад би табла испричала
3. Дани покрај болесника

Рок за слање радова:
Литерарне радове (искључиво е-поштом) слати најкасније до поноћи 15. марта 2021. године.

Фестивал дечјег стваралаштва „Табла Фест 21“ (лого)

Адреса:
Литерарне радове слати на адресу е-поште: konkursi@tabla.org.rs

Категорије:
Радови ће бити оцењивани по следећим категоријама:

КатегоријеОсмогодишње ОШДеветогодишње ОШ
Прва:Предшколци, I и II разредод I до III разред
Друга:од III до V разредод IV до VI разред
Трећа:од VI до VIII разредод VII до IX разред

Услови конкурса:

Право учешћа на конкурсу имају сви ученици основних школа.
Литерарни радови треба да буду написани у Ворд (Word) документу, на једном од стандардних фонтова величине 12, на српском језику, ћириличним писмом.

Радови треба да буду потписани и то: на Ворд документу (не у мејлу) испод рада. Уколико се литерарни радови шаљу групно (на једном Ворд документу), онда испод сваког рада написати податке о аутору тако да се недвосмислено може утврдити ко је аутор ког рада.

Подаци о аутору које је потребно написати: Име и презиме, разред, назив школе и место (држава), име педагога/ментора и контакт подаци (адреса е-поште и број мобилног телефона).

Сви радови који не испуњавају неки од услова конкурса неће бити узимани у оцењивање.

Приспели радови се не враћају, а аутори су сагласни да се њихови радови могу објављивати у Интернет часопису за подстицање дечјег стваралаштва Табла (www.tabla.org.rs или http://табла.срб).

Ко ће оцењивати радове?
Литерарне радове ће оцењивати Стручни жири и Дечји жири.
Дечји жири чине ученици ОШ које сарађују са Таблом и прихватили су да буду део Дечјег жирија.

Награде:
Сви награђени аутори ће на фестивалу дечјег стваралаштва „Табла Фест 21“ поред дипломе добити и књигу „Таблини песници“.
У случају да због неповољне епидемиолошке ситуације морамо да откажемо „Табла Фест 21“, сви награђени аутори ће добити дипломе у е-формату на назначену адресу е-поште.
Сви ментори награђених аутора ће на назначену адресу е-поште добити захвалнице.

Резултати конкурса ће бити објављени најкасније до 20. априла 2021. г. у Интернет часопису за подстицање дечјег стваралаштва „Табла“.

Термин одржавања Фестивала дечјег стваралаштва „Табла Фест 21“ ће се одредити накнадно у зависности од епидемиолошке ситуације.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com