Конкурси

КОНКУРС за фестивал дечјег стваралаштва „Табла Фест 23“

Интернет часопис за подстицање дечјег стваралаштва „Табла“, поводом организације фестивала дечјег стваралаштва „Табла Фест 23“, расписује јавни конкурс за најбољи ликовни и литерарни рад ученика основних школа на теме:

1. Кад ја оматорим
2. Лик из књиге је мој идол
3. Нећу да кријем своје емоције

Рок за слање радова:

За литерарне радове (искључиво е-поштом) до 20. априла 2023. године.
За ликовне радове (искључиво обичном поштом), датум на поштанском жигу не може бити после 20. априла 2023. године.

Адресе:

Ликовне радове слати на адресу:

Часопис Табла
(за „Табла Фест 23“)
Љубомира Николића 17/26
18106 Ниш (ПАК 701742)

Литерарне радове слати на адресу е-поште:

tablafest@gmail.com

Категорије:

Радови ће бити оцењивани по следећим категоријама:

КатегоријеОсмогодишње ОШДеветогодишње ОШ
Прва категорија:Предшколци, I и II разредод I до III разреда
Друга категорија:од III до V разредаод IV до VI разреда
Трећа категорија:од VI до VIII разредаод VII до IX разреда

Услови конкурса:

Право учешћа на конкурсу имају сви ученици основних школа.
На овај конкурс заинтересовани ученици могу послати више ликовних и литерарних радова, али могу бити награђени само за један рад по категорији (један ликовни, или један литерарни, или један ликовни и један литерарни).

Литерарни радови треба да буду написани у ВОРД (Word) документу, на једном од стандардних фонтова (Times New Roman, Arial) величине 12, на СРПСКОМ језику, ЋИРИЛИЧНИМ писмом.

Ликовни радови се шаљу у ОРИГИНАЛУ (никако као слика е-поштом). Подлога, техника и формат – по слободном избору аутора.

Радови треба да буду потписани и то: литерарни радови на Ворд документу испод рада, а ликовни на полеђини рада. Уколико се литерарни радови шаљу групно (на једном Ворд документу), онда испод сваког рада написати податке о аутору, тако да се недвосмислено може утврдити ко је аутор ког рада.

Подаци о аутору које је потребно написати:

Име и презиме, разред, назив школе и место (држава), име педагога/ментора или родитеља и контакт подаци (адреса е-поште и број мобилног телефона) и назив теме на коју се односи рад (погледати табелу испод).

Име и презиме:
Разред:
Школа:
Место, држава:
Ментор/педагог/родитељ:
Контакт подаци:
Назив теме:

Сви радови који не испуњавају неки од услова конкурса неће бити узимани у оцењивање.

Приспели радови се не враћају, а аутори су сагласни да се њихови радови могу објавити у Интернет часопису за подстицање дечјег стваралаштва Табла (https://www.tabla.org.rs или http://табла.срб).

Ко ће оцењивати радове?

Литерарне радове: Стручни жири и Дечји жири.
Дечји жири чине ученици ОШ које сарађују са Таблом и прихватили су да буду део Дечјег жирија.
Ликовне радове: Стручни жири.

Награде:

Сви награђени аутори и њихови ментори, који буду присуствовали Фестивалу дечјег стваралаштва „Табла Фест 23“, ће поред дипломе и захвалнице добити и књигу „Таблини песници“.
Остали награђени аутори и њихови ментори ће е-поштом добити дипломе и захвалнице у е-формату.

Резултати конкурса ће бити објављени најкасније 15. маја у Интернет часопису за подстицање дечјег стваралаштва „Табла“.

Фестивал дечјег стваралаштва „Табла Фест 23“ ће се одржати 01. јуна 2023. године на десетогодишњицу оснивања удружења „Табла“.