Конкурси

Ликовни конкурс – „Железница очима деце“

37. ЛИКОВНИ КОНКУРС
„ЖЕЛЕЗНИЦА ОЧИМА ДЕЦЕ 2020.“

ДИРЕКТОРИМА ОСНОВНИХ ШКОЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
ДИРЕКТОРИМА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
ЛИКОВНИМ ПЕДАГОЗИМА

Поштовани,

„Железнице Србије“ ад у чијем саставу је Железнички музеј позива вас да и ове године узмете учешће на 37. ликовном конкурсу „Железница очима деце 2020“.

Више од три деценије Железнички музеј традиционално организује овај конкурс чији је основни циљ да се сачува бар део дечјих мисли везаних за доживљај пруге, возова и људи на железници. Железница је увек била симбол људских веза, сарадње и пријатељства и као таква неисцрпна је инспирација уметничког ликовног стваралаштва.

Жеља нам је да и ове године, у нешто измењеним условима због епидемиолошке ситуације изазване вирусом корона, очувамо континуитет и вишедеценијску традицију организовања овог јединственог железничког ликовног конкурса.

Позивамо вас да учествујете и на овогодишњем 37. конкурсу и најбоље ликовне радове доставите Железничком музеју, најкасније до 4. децембра 2020. године.

У прилогу достављамо пропозиције Ликовног конкурса „Железница очима деце“.

Све додатне информације можете добити на:
• телефон: 011/3610-334
• имејл: aleksandar.pficer@srbrail.rs
• http://www.zeleznicesrbije.com/zeleznica-ocima-dece/

Протекле године за ликовни конкурс „Железница очима деце 2019.“ приспело је укупно 2.835 радова из 214 основних школа и радионица и 71 предшколске установе, вртића и забавишта. Међу приспелим радовима нашла су се и ликовна остварења ученика из три специјалне основне школе.

ПРОПОЗИЦИЈЕ КОНКУРСА:

Назив Конкурса:
• 37. ЛИКОВНИ КОНКУРС „ЖЕЛЕЗНИЦА ОЧИМА ДЕЦЕ 2020“

Организатори:
• „Железнице Србије“ ад, у чијем саставу је Железнички музеј

Услови Конкурса:

  • Право учешћа на Конкурсу имају деца узраста до 14 година.
  • За Конкурс може да се пошаље највише десет радова по установи.
  • Радови треба да буду урађени на папиру до величине блока бр. 5 (радове не треба додатно опремати).
  • Радови могу да буду урађени применом различитих техника (оловка, темпера, гваш, акварел, туш, колаж, комбиноване технике).
  • На сваки достављени рад на полеђини обавезно написати податке: име и презиме аутора, разред и одељење (годину рођења за предшколску децу), назив школе, место, адресу, телефон, имејл школе и име и презиме ликовног педагога.
  • Обавезују се сви учесници да уз радове за сваког аутора доставе попуњену Изјаву о давању сагласности за прикупљање и обраду података о личности, која се налази на линку: http://www.zeleznicesrbije.com/zeleznica-ocima-dece/
  • Достављени радови се не враћају.
  • Железнички музеј у Београду преузима сва ауторска права на свим приспелим радовима и може их користити у оквиру реализације Конкурса плакат, каталог, позивница.
  • Радови који не испуњавају пропозиције конкурса неће бити уззети у разматрање!

Рок за приспеће радова је 4. децембар 2020. године. Радове слати на адресу:

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ АД – ЖЕЛЕЗНИЧКИ МУЗЕЈ
ЗА КОНКУРС
11000 БЕОГРАД, Немањина 6

Резултати конкурса:

Жири 37. ликовног конкурса у саставу: Татјана Младеновић, кустос; Ивана Радојевић Бошковић, кустос; Александра Кецман, архивиста; Вукица Вукас Динуловић, архивиста; Александар Пфићер, фотограф; одабраће најбоље радове за излагање и доделити награде.
У Категорији ликовних радова школске деце биће додељено девет новчаних награда у висини од по 6.000,00 динара и диплома за сваког награђеног учесника.
У Категорији ликовних радова деце предшколског узраста биће додељено шест новчаних награда од по 4.000,00 динара и диплома за сваког награђеног учесника.
Родитељи чија деца буду освојила награде потребно је да организаторима Конкурса ради уплате новчаних награда доставе број текућег рачуна и копију личне карте.
Списак награђених радова биће објављен на званичној веб-презентацији: http://www.zeleznicesrbije.com/zeleznica-ocima-dece/
Ауторе награђених радова обавестиће организатор, а сви остали учесници информације могу добити телефоном на: 011/3610-334, или имејлом: aleksandar.pficer@srbrail.rs.
Награђени и одабрани радови овогодишњег конкурса биће изложени у Галерији Железничког музеја од 25. децембра 2020. до 22. јануара 2021. године, као и у виртуелној галерији на веб-презентацији друштва: http://www.zeleznicesrbije.com/zeleznica-ocima-dece/.

С поштовањем,

Обавештење о прикупљању и обради података о личности можете преузети овде.

Сагласност за прикупљање података о детету можете преузети овде.