Конкурси

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС „ДОСТИНИКОВ ДУКАТ”

Добротворно друштво „Достиник“ Ниш
расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИТЕРАРНОМ КОНКУРСУ „ДОСТИНИКОВ ДУКАТ”

1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Литерарни конкурс на тему „Моји снови и надања” се расписује за ученике Oсновних школа са територије Косова и Метохије.
Учесници имају слободу да кроз поезију, прозу, есеј и др. испоље креативност и изразе своје идеје.

2. УЧЕСНИЦИ КОНКУРСА И КАТЕГОРИЈЕ

На конкурсу могу учествовати ученици од I до VIII разреда.
Радови ће бити награђени у 2 категорије:
I, II, III и IV разред
V, VI, VII и VIII разред

Наградни фонд по категорији:
1. место – таблет рачунар
2. место – књига
3. место – књига

3. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Учесници Конкурса своје радове могу да шаљу поштом на адресу:

Добротворно друштво „Достиник”, (на коверат написати: „за литерарни конкурс”), Моравска 11, Чокот 18250 Ново Село, Ниш

или на електронску адресу:
dostiniknis@gmail.com

Уз ауторски рад пропратна конкурсна документација треба да садржи попуњене податке у обрасцу „ПРИЈАВА“ о аутору рада и школи коју похађа.

4. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Подношење пријава је од 1. новембра 2021. до 31. децембра 2021. године.

5. ВРЕДНОВАЊЕ РАДОВА И ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

Начин вредновања и рангирања радова утврдиће Конкурсна комисија коју именују организатор Конкурса а чиниће је комбиновани тим наставника српског језика и књижевности и нишких песника за децу.
Организатор ће обавестити награђене учеснике телефоном или мејлом о начину достављања награде, односно пружити све остале информације од значаја за остваривање права на награду.
Резултати Конкурса ће званично бити објављени тридесет дана од дана истека рока конкурса.

6. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Сваки учесник конкурса мора да буде аутор рада који пријављује на конкурс. Могу се послати радови који раније нису публиковани у било каквом штампаном или електронском облику.
Учесници Конкурса подношењем конкурсне документације дају сагласност да Организатори Конкурса задржавају конкурсне радове, и могу да их користе у даљим активностима (публиковање, емитовање, путујуће изложбе, радионице и др.)

Учествовањем у овом Конкурсу Учесници у целости прихватају ова правила.

Све информације у вези са литерарним конкурсом можете добити на телефон 069/3217517 или мејлом dostiniknis@gmail.com