Конкурси

МЕЂУНАРОДНИ КЊИЖЕВНИ (ЛИТЕРАРНИ) И ЛИКОВНИ КОНКУРС „ШАНТИЋЕВА РЕЧ 2023“

Алекса Шантић

Основна школа „Aлекса Шантић“ у Калуђерици поводом традиционалне манифестације Шантићеви дани
расписује
МЕЂУНАРОДНИ КЊИЖЕВНИ (ЛИТЕРАРНИ) И ЛИКОВНИ КОНКУРС

„Шантићева реч 2023“

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС ЗА:

  • Најбољу песму
  • Најбољи прозни текст

НА ТЕМУ:

„Породица је моја сигурна лука“
(за ученике основне школе I-VIII разреда и средње школе)

Услови Конкурса:

1. Право учешћа на Конкурсу имају ученици основних и средњих школа.
2. Радови се шаљу искључиво на електронску адресу santiceva.rec@gmail.com до 24. априла 2023. године.
3. Потребно је да сви радови из једне школе буду у једном Word документу ( Times New Roman, фонт 12, ћирилично писмо), али тако да је сваки рад посебно припремљен за штампање са комплетним контакт подацима.
4. Жири ће доделити прву, другу и трећу награду за сваку категорију.
5. О резултатима Конкурса и завршној свечаности доделе награда сви учесници биће обавештени 8.маја 2023. године путем сајта наше школе.
6. Достављени радови се не враћају и постају својина Организатора који их може излагати, репродуковати и публиковати без надокнаде и сагласности аутора.
7. Контакт телефон школе: 011 34 10 655; особа за контакт: селектор радова, наставник српског језика Марија Росић ( тел. 062 207 793 ).

ЛИКОВНИ КОНКУРС

НА ТЕМУ:

„Породица је моја сигурна лука“
(за ученике основне школе I-VIII разреда и средње школе)

Услови Конкурса:

1. На конкурсу могу учествовати ученици основних и средњих школа.
2. Радови треба да буду урађени техником по избору (графитна оловка, пастел, креда, угљен, туш, акварел, темпера, колаж, комбиноване технике, линорез, литографија, монотипија…) на папиру до величине блока бр. 5. (радове не треба додатно опремати).
3. На сваки достављени рад на полеђини обавезно написати податке: име и презиме аутора, разред и одељење, назив школе, место, адресу, телефон, е-маил школе и контакт телефон и е-маил адреса ликовног педагога.
4. Достављени радови се не враћају и постају својина Организатора који их може излагати, репродуковати и публиковати без надокнаде и сагласности аутора.
5. Трошкове слања радова плаћају учесници конкурса.
6. Конкурсне радове треба доставити најкасније до 28. априла 2023. године на адресу (са назнаком „За ликовни конкурс“):
ОШ „Алекса Шантић“
Ул. Краља Петра Првог бр. 9
11130 Калуђерица

7. О резултатима Конкурса и завршној свечаности доделе награда сви учесници биће обавештени најкасније до 8.маја 2023.године путем сајта наше школе.
8. Особа за контакт: наставник ликовне културе Иванка Ивковић
(тел.063 698 186, ivkoviciva@yahoo.com )

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com