Конкурси

ПЕТНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА КОМПЮТЪРНА РИСУНКА И КОЛАЖ „ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ“

Уважаеми колеги, мили деца за нас е огромно удоволствие да обявим старта на Петнадесетия международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ„! Очакваме Вашите творби да ни изненадат отново с красота и стил, защото цифровите умения отварят хоризонти, създават перспективи и по добри възможности за реализация!
Покажете отново силата на новите технологии!

ПЕТНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА КОМПЮТЪРНА РИСУНКА И КОЛАЖ

„ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ“

под Патронажа
на
Вицепремиера на Република България
и
Министър на външните работи
Мария Габриел

Община Хасково
Фондация Еврика
Образцово Народно Читалище
„Заря-1858”
Компютърна школа „Вале“
Хасково

Организират

ПЕТНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА КОМПЮТЪРНА РИСУНКА И КОЛАЖ
*ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ*

под
Патронажа
на
Вицепремиера на Република България
и
Министър на външните работи
Мария Габриел

Целта на конкурса е децата и младите хора:
• да открият магията на дигиталната графика и живопис;
• да нарисуват света през своите очи;
• да предадат своите чувства, настроения и вътрешни изживявания;
• да ни накарат да усетим силата на детското въображение.

Конкурсът е включен в Националния календар за извънучилищните дейности на Министерството на образованието и науката за учебната 2023/2024 година.

Медиен партньор – Национално издание „Аз-буки”

І. Изисквания към рисунките:

1. Да са изработени на графична програма по избор
(например : Adobe Photoshop, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic и др.)
2. Да не се вмъкват готови обекти или картинки;
3. Да са нарисувани със свободна ръка с инструментите за рисуване на графичните редактори

ІІ. Изисквания към колажите:

1. Да са изработени с програма по избор;
2. Да се комбинират едно или повече фотографски изображения с текст, рисунки или друг вид художествени елементи.

ІІІ. Всяка рисунка и колаж участващи в конкурса трябва да е представена:

1. На хартиен носител с размер на листа формат А4 – паспартирана с размери 25х35 см или на размер на листа формат А3 – паспартирана с размери 35х50 см.
2. Творбите трябва да бъдат придружени от следната информация залепена в задната част на творбата:
* Заглавие на творбата;
* Рисунка или колаж е творбата
* Трите имена на автора;
* Възраст;
* Дата на раждане;
* Точен адрес за получаване на наградите;
* Учебно заведение (школа);
* Преподавател;
* Адрес за кореспонденция (e-mail);
* Телефон за връзка на родител или участник;
* Име на програмния продукт с който е създадена.

Отпред в долния десен ъгъл трябва да има поставен етикет със следната информация:
• Име на творбата;
• Трите имена на автора и годините;
• Учебно заведение (школа)

• Всеки участник може да участва с 1 своя творба във всяка категория

Творбите, които не са представени в посоченият вид няма да бъдат журирани!

Кандидатите за участие в ПЕТНАНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА КОМПЮТЪРНА РИСУНКА И КОЛАЖ „ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ“ изпращат декларация в съответствие с изискванията на Общ регламент относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛ ИЛИ УЧАСТНИК НЕНАВЪРШИЛ 18 ГОДИНИ
Линк за изтегляне:
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛ:
declaraciadec2024.pdf
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ УЧАСТНИК НАВЪРШИЛ 18 ГОДИНИ
declaracianavarshili18godini2024.pdf
Мостри за представяне на творбите

ІV. Право на участие в конкурса имат ученици и младежи на възраст от 4 до 27 години, в осем групи:

І група – 4 – 5 години;
ІІ група – 6 – 7 години;
ІІІ група – 8 – 10 години;
ІV група – 11-12 години;
V група – 13 – 14 години;
VІ група – 15 – 17 години;
VІІ група – 18 – 27 години
VIII група – Деца със специални образователни потребности;

V. Критерии за оценка:

Рисунки:
1. Ясно и точно формулирано послание, тематично насочване към определени проблеми, които имат широко обществено звучене, за оригинална идея, за проява на критично мислене, за проява на творчество.
2. Интересен колорит и живописност на творбата прецизност при рисуване със свободна ръка,
3. Съчетаване на цветовете и цветово изграждане;
4. Композиция, подбор и разположение на образите,;
5. Сюжет;
6. Проявена фантазия;
7. Използване на различни програми в съответствие с възраста;

Колажи:
1. Ясно и точно формулирано послание, тематимно насочване към определени проблеми, които имат широко обществено звучене, за оригинална идея, за проява на критично мислене, за проява на творчество.
2. Обектите на изображенията да бъдат добре фокусирани и да е осъществен плавен преход между тях
3. Сложност при изработката
4. Използване на текст – разположение, цветово оформление, правопис
5. Пълноценно използване ресурсите на избраната програма – присъствие на различни варианти на работа: конструиране, оцветяване, рисуване, копиране, завъртане подбор и разположение на образите;ü
6. Проявена фантазия;
7. Композиция,
8. Сюжет;
9. Използване на най- нови програми в съответствие с възрастта

VI. Краен срок за получаване на творбите
Дата на последно пощенско клеймо: 31 Март 2024 година;

Не се допускат до участие творби, публикувани на хартиен носител или в Интернет до обявяване резултатите от конкурса.

Рисунки, които не отговарят на условията по статута не се допускат до журиране!

Творбите участвали в конкурса не се връщат!
Кандидатите приемат условието техните творби да бъдат използвани и отпечатвани върху всички рекламни материали и разпространявани от ОНЧ „ЗАРЯ-1858”. Конкурсните материали остават във фонда на ОНЧ „ЗАРЯ-1858”

Резултатите ще бъдат обявени най-късно до 20.04.2024г.
Ще бъдат връчени Първа, Втора и Трета награда във всяка възрастова група, както и Поощрителни грамоти.

Грамоти за участие не се присъждат!

Изложба с творбите на участниците и награждаване на лауреатите от конкурса ще се проведе на 26.04.2024 година от 17.30 във Фоаетата и голямата зала на ОНЧ „Заря-1858“!
Участниците, които не успеят да присъстват ще получат наградите си по куриер за тяхна сметка!

Адрес за кореспонденция и въпроси:
6300 гр. Хасково, пл. „Свобода” №11, Образцово Народно Читалище „Заря*1858”, Компютърна школа „ВАЛЕ” за Петнадесети международен конкурс за компютърна рисунка и колаж “Творчество без граници” – Хасково 2024.За допълнителна информация: 0887249643 e-mail: kshvale@yahoo.com

Link: https://kshvalecompetition.weebly.com/

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com