Реч учитеља

Другарски о другарству – час одељењског старешине

Ево једног часа одељењског старешине чији је циљ да деца препознају, уважавају и негују позитивне особине личности које ће им олакшати комуникацију и сарадњу са вршњацима и да се створи позитивна клима у одељењу.

Час је одржан у комбинованом одељењу 2. и 4. разреда ОШ „Јован Аранђеловић“ у Црвеној Реци. Учитељица је планирала исту тему за оба разреда јер то најлогичније решење у комбинованим одељењима. Такође, урађена је корелација са предметом Српски језик (укрштеница и смишљање именица, глагола и описних придева) и Музичком културом (песмица „Другарство“).

Час почиње заједничким решавањем укрштенице.

Следи кратак разговор о другарству. Шта је то другарство? Како се оно препознаје? Шта је дружење? Ко се дружи? Шта раде другови?

Ученици имају задатак да осмисле именице или глаголе којима би описали другарство. То записују на стикере и лепе на постављени папир са питањем „Шта је другарство?“ Анализирамо резултате. Неки од одговора: дружење, играње, помагање, сарадња, нешто најлепше, драгоценост, богатство, хуманост… Затим учитељ показује реч ДРУГАРСТВО написану од првих слова другарских врлина:

Следећи задатак за ученике је да запишу своје особине (врлине и мане) користећи придеве, именице или глаголе. Одговоре лепимо на папир са питањем „Које су твоје особине?“ Анализирамо резултате. Неки од одговора: шаљивџија, добар, вредан, добар ђак, леп, смешан, помажем свима…

Нови задаци су: набрајање особина доброг друга и навођење имена најбољег друга у одељењу, по њиховом мишљењу, уз појединачно анализирање резултата. Неки од одговора: веран, искрен, пожртвован, хуман, весео, разигран, смешан, реалан, вредан, спретан… Када је реч о најбољем другу у одељењу гласови су прилично равномерно распоређени за 6 ученика што је одлично. То значи да у одељењу има више ученика код којих су деца препознала другарске врлине.

На крају сви певају песмицу „Другарсво“ која је научена на часу Музичке културе.

Љиљана Пејчић, професор разредне наставе
ОШ „Јован Аранђеловић“ Црвена Река, Бела Паланка, Србија