Реч учитеља

Примјери добре праксе

Учешће у међународном пројекту посвећеном
Недељи свемира кроз интегратину наставу

Назив задатка: „Реците гласно, нека чују људи, какве могућности свемир нуди“
Наставник: Горан Дробњак, дипломирани учитељ и наставник савјетник
Ученици: IV a, 9 година, 21 ученик
Назив школе: Основна школа „Илија Кишић“
Назив мјеста: Зеленика, Херцег Нови
Назив државе: Црна Гора
Циљ задатка:
Направити међупредметну корелацију кроз интегративну наставу. Садржај обрадити кроз више наставних предмета: црногорски – српски, босански, хрватски језик и књижевност, природу и ликовну културу.

Кратак садржај:

– Час из наставног предмета природа: Упознавање са Сунцем као условом живота на земљи, као нама најближој звијезди. Сунце као извор светлости и топлоте. Лекција „Свјетлост и топлота“.
– Час из наставног предмета црногорски – српски, босански, хрватски језик и књижевност: Обрада неумјетничког текста „Пјеге на Сунцу“. Оспособљавање ученика за проналажење података на тексту (тичу се Сунца) и самостално служење уџбеником.
– Час из наставног предмета ликовна култура: Изводи слику по мотиву (користећи сликарски материјал). Ученици на црној подлози, користећи колаж папир као сликарски материјал, представљају Свемир онако како га они замишљају. Тема „Дио смо свемира“. На крају часа, лијепећи радове на табли, успјешно се реализује већ традиционална ликовна изложба дјечијих радова под називом „Свемир у очима IV a“. Ова креативна активност је унијела еуфорију и радост у учионицу.

Исходи учења:
Природа: Наведе важност Сунчеве енергије за живот на Земљи (4. 3.)
Црногорски – српски, босански, хрватски језик и књижевност: У тексту издвоји кључне појмове и унесе их у припремљену појмовну мапу (2. 4.)
Ликовна култура: Изведе слику по мотиву (4. 5.)

Остварен задатак: Уочавање љепоте и важности Свемира за живот живих бића

За учешће на овом дјечијем пројекту су ученици добили захвалнице.

Велика захвалност организаторкама међународног пројекта, колегиницама Марини Андијевић Петровић и Биљани Величковић.

Горан Дробњак, дипломирани учитељ и наставник савјетник