Реч учитеља

Први Банатски стручни скуп учитеља

У Баранди се 12.12.2021. године, одржао први „Банатски стручни скуп учитеља“ – БССУ.
Скуп је одржан по идеји и организацији учитељице Наде Кљајић из Баранде, а уз подршку Друштва учитеља Опова, директора школе „Доситеј Обрадовић“ из Опова и Удружења зрењанинских учитеља.

Учесници “Банатског стручног скупа учитеља”

На тему Банатског стручног скупа „Деци, о деци, за децу,…“ су успешно својим презентацијама одговориле четири вредне учитељице.
Учитељица Ивана Бошњак Бошњак из ОШ „Жарко Зрењанин“ из Зрењанина, је приказала свој непосредан рад са ђацима, истичући велики значај у „Избору руководства одељења“, где је путем адекватнијих и занимљивијих активности успешно проширила дечија задужења и одговорности у одељењу. Што представља одличан начин како би се деца припремила за будућа међуљудска друштвена дешавања.
Учитељица Аленка Шушак Орешчанин из ОШ „Марија Трандафил“ из Ветерника је представила значај „Амбијенталног учења у Сеоцу“. Иако нас савремени начин живота усмерава ка градским срединама, неоспорно је важно да дете током одрастања буде окружено природом, како би научило да је поштује и живи са њом.
Учитељица Романа Булић из ОШ „Михајло И. Пупин“ из Идвора је упутила све присутне колеге на сврху, значај и квалитет рада током „Обогаћене једносменске наставе“ у својој школи а у раду са комбинованим одељењима.
Учитељица Десанка Ристић из ОШ „Вук Караџић“ из Кикинде је представила своју најновију књигу намењену деци под називом „Умиљанка“ истичући да сваки свој уметнички рад повезује са радом у школи и децом. Јер „духом богат“ учитељ може свакако боље и подстицајније утицати на целовитији развој личности својих ученика.

Презентери и организатор скупа

Идеја за покретање и одржавање оваквог стручног скупа, је настала као потреба за размењивањем информација, поучавањем, тачније, повезивањем нових вештина и способности са постојећим, истицање другачијих идеја, приказивање савременијих стваралачких решења, проналажење стимулативнијих метода и поступака у раду са децом.

Циљ овог скупа није само презентовање наставног и ненаставног рада са децом просветних радника, који професионално приступају свом раду. Већ да овај скуп у будућности прихвати и сваки други запаженији, подстицајнији, плодоноснији и сврсисходнији рад, других активиста.
Дакле, свако ко оствари успех, током свог изразито квалитетног непосредног рада са децом и у школи, и ван школе, у разним клубовима, спортским тимовима, дневним боравцима, секцијама, радионицама, плесним друштвима, удружењима, културно-уметничким друштвима, играоницама, глумионицама, и свим оним местима где се деца окупљају и разним активностима анимирају, ће моћи у будућности, да се представи на овом скупу.

Зашто је то потребно?
Сматра се да је савременији начин живота проширио дечија интересовања, и да се важне чак, и пресудне ствари за живот, и опредељење сваког детета, одавно више не дешавају само у школи. Просветни радници, подстичу и мотивишу једни друге, не би ли тако унапредили свој стручни рад, али то очигледно, данас, није једини довољан мотив. Комуникација и размена искустава и идеја у корист деце, се све више подстиче и проналази ван школе и њених активности. Широка интересовања савремених родитеља и њихове деце, изискују нове иновативније приступе, па су зато они у сталној потрази за адекватнијим приступима са њиховом децом, на том путу. Ако се оствари, шира компактнија веза, између просветних радника и опредељених људи (активиста) у раду са децом, а током презентовања свог рада и садржаја на овом скупу, свакако ће обезбедити велико задовољство и бити одличан мотив за све, а којима су деца и њихов напредак важни.
На тај начин, се очекује да будућност постане лак полигон за задовољне, успешне и вредне људе. Као и да ће друштво бити напредније, међуљудски односи толерантнији, а сваки појединац „буднији“ за различите изазове.
Први учитељи деци су били (и остали) родитељи, а затим је друштво ученијим, спретнијим, сналажљивијим људима указало част задужењем и звањем – учитељ. Подразумевало се да учитељ од свог првог именовања и запослења у друштву, носи часно обележје и дужност да се професионално усавршава током целог свог живота. Како би адекватно одговорио на све захтеве својих ученика. Али, поред професионално опредељених особа на овом послу са децом, постоје и људи који су донели значајну одлуку, да се путем неких других активности, супротно раду просветних радника, такође, баве децом. Сулудо је не видети колико је сваки утицај важан за развој детета. Али је ипак, оспособљавање детета, да уочи те разлике међу свим тим утицајима – важније. Зато је ова сарадња неопходна, као и рад новооформљеног „Банатског стручног скупа учитеља“.
Јер, деца су нам свима ВАЖНА – зар не!

Мастер разредне наставе
Нада Кљајић