Реч учитеља

Први дечји српско – ромски речник “На крилима ветра“

Јелена Бабић

Дугогодишњи рад са ромском децом учитељица Јелена Бабић преточила је у сликовни српско – ромски речник, намењен деци предшколског узраста и млађим основношколцима.
Наиме, често се дешава да у раду са ромском децом наилазимо на проблеме у комуникацији. Ова сликовница је замишљено као наставно средство које ће помоћи како учитељима и наставницима, тако и деци у савладавању језика.
Симболичан назив књиге “На крилима ветра” односи се на заједничко путовање кроз знање ромске деце и већинске популације.
Речник садржи преко 170 појмова распоређених у тематске целине и стихове који се налазе на почетку сваке теме.
Идејни творац и аутор речника је учитељица Јелена Бабић. Преводиоц и коаутор је Славко Демировић. У превођењу је узео учешће и педагошки асистент Горан Хасановић.

Дугогодишњу сарадњу са Љиљаном Соколовић учитељица Јелена је наставила и са овом књигом, па је учитељица Љиљана лектор, док су идејно решење корица урадиле Мила Јоксимовић и Милица Бабић.
Књига је штампана средствима која су одобрена од стране Националног савета ромске националне мањине у циљу популаризације ромског језика и културе, а у оквиру пројекта “МХЕКУ Ансамбл Срце”.
Издавач је ”Народна библиотека Раде Драинац“ из Прокупља.
Илустрације су радили ученици основних школа, како из Србије, тако и из Македоније и Црне Горе.
Ово је први речник овакве врсте и надамо се да ће умногоме помоћи у раду, како наставницима, тако и деци, рекла је учитељица Јелена Бабић.