Реч учитеља

Рад у првом разреду деветогодишње школе

Горица Ћућула-Шаренац

Рад у првом разреду деветогодишње школе је по много чему специфичан. Настава се реализује током тросатног боравка ученика у школи кроз три предметна подручја (Моја околина; Говор изражавање и стварање; Физичко васпитање, ритмика, музика). Школски час, као организациони облик рада, не постоји. Кроз низ планираних активности, које се проводе у центрима за учење али и ван њих, остварују се циљеви, задаци и исходи учења. Једна активност не би требала да траје дуже од 20-30 минута, тако да је потребно планирати вријеме за ужину, одмор и рекреативне паузе. Модел рада који је најзаступљенији је игра и игролике активности. Важно је обратити пажњу на уређење учионице, односно „центара“ за учење. Центри за учење треба да буду адекватно опремљени и прилагођени ученицима. Ученицима је омогућено да активно учествују у наставном процесу, усвајају нове садржаје на занимљив и њима прилагођен начин рада, напредују сходно својим индивидуалним могућностима, социјализују се што је најбитније у овој првој почетној фази. Учитељ има улогу посматрача, помагача и евалуатора. Веома је битно да континуирано прати рад и напредак сваког ученика. Општи успјех на крају првог и другог полугодишта констатује се ријечју „завршио“. Оцјене ученика из предметних подручја су описне (изузетно успјешан, успјешан, учествује).

Посебну пажњу треба посветити и односу са родитељима, јер је квалитетна комуникација и сарадња учитеља и родитеља веома битана за напредак ученика. Њихова сарадња битна је за ученика у свим разредима, посебно у првом разреду. Дијете вјерује родитељима и важно му је мишљење које они имају о учитељу. Родитељи треба да учествују у школском животу дјетета. Један од начина да се то оствари је организовање „Отворених врата“.

ПРИПРЕМУ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ НАСТАВНОГ ДАНА можете видети овде.

Професор разредне наставе
Горица Ћућула-Шаренац

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com