Реч учитеља

Радионица – размишљаоница

„Радионица – размишљаоница“ је део пројекта „(У)читај књигу“ чији је циљ развој читалачке културе и функционалног знања. Полазећи од чињенице да савремени начин живота и примена нових технологија у скоро свим сферама живота, удаљава децу од књиге, настала је идеја о спајању књиге са омиљеним видом забаве и разоноде деце – компјутерском игрицом. Роман „Игрица лавиринт“ је о дечаку Василију који је доспео у комјутерску игрицу и прелази са нивоа на следећи ниво решавајући проблеме. На крају сваког поглавља , односно нивоа се налази нови проблем без решења. Читаоци могу да пошаљу решења и илустрације на igricalavirint@gmail.com

Назив пројекта „(У)читај књигу“ је потекао од речи учитај коју деца користе када добију нову игрицу. Пројекат се састоји од „Радионице – размишљаонице“, у оквиру које се представља књига „Игрица лавиринт“, а спроводи се по школама, библиотекама, културним центрима.

„Радионица – размишљаоница“ се састоји од мозгалица, загонетки, математичких проблема који су део замишљеног путовања по Србији превозним средством (једна од загонетки је: „Крила нема, мотор нема, облаку се у походе спрема“). Обнавља се градиво и примењује стечено знање на примерима и одгонеткама: загревање ваздуха, стајаће и текуће воде, род именица, решава се математички проблем и сл. Развија се логичко закључивање, претпоставља, примењује знање, повезује научено из више области. Читава група размишља и укључује се у одгонетање. Пажња ученика се одржава од почетка до краја радионице (око 30 мин.).

На крају радионице, прочитамо одломак из књиге „Игрица лавиринт“, заједно решавамо постављен проблем, а затим ученици илуструју прочитани одломак или самостално читају други одломак.

Мишљење о књизи и одломак можете погледати на:
http://igricalavirint.kovacev.net/

У библиотеци, у Сомбору:
https://tatjanakovacev.wordpress.com/2014/10/22/игрица-лавиринт-у-сомбору/

На Змајевим дечијим играма:
https://tatjanakovacev.wordpress.com/2013/06/10/змајеве-дечје-игре-2/

У Вуковару, у Хрватској:
https://tatjanakovacev.wordpress.com/2015/02/25/гостовање-у-хрватској/

Татјана Ковачев
062 762 787
igricalavirint@gmail.com

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com