Реч учитеља

Употреба POWER POINT презентације у настави српског језика

– Свједоци смо све већег напретка технике и осавремењавања традиционалне наставе. Као једна од новина у настави почела је да се користи презентација, направљена у програму POWER POINT. Отуда се и намеће питање: „Какав утицај презентација у POWER POINT-у има на квалитет наставе?“.
– Предност POWER POINT програма је што омогућава креирање интерактивних презентација које садрже текст, слике, аудио и видео елементе и сл.
– Квалитетно направљена презентација држи пажњу ученика и мотивише га да активно учествује у наставном процесу.
– При изради презентације битно је да се испоштује принцип очигледности. Осим тога, неопходно је да презентација буде примјерена узрасту ученика а садржај приказан на слајдовима креативно осмишљен.

Горица Ћућула-Шаренац
Припрема организације часа наставног предмета
Српски језик

Назив школе: ЈУ ОШ „Свети Сава“, Рогатица

Разред: IV1

Учитељ: Горица Ћућула- Шаренац

Наставна тема: Језик- граматика

Наставна јединица: Замјенице

Тип часа: Утврђивање

Циљеви часа:
* Оспособити ученика да самостално проналази и обиљежава личне замјенице;
* реченицу допуни одговарајућом личном замјеницом;
* именицу замјени одговарајућом личном замјеницим;
* развијање информатичке писмености.

Очекивани исходи: Ученик ће бити способан да:
* проналази и обиљежава личне замјенице;
* реченицу допуни одговарајућом личном замјеницом;
* именицу замјени одговарајућом личном замјеницим;
* самостално рјешава задатке и провјерава њихову тачност.

Корелација са другим наставним предметима: Природа и друштво.

Наставне методе: Разговора, објашњавања, демонстрацијска, самосталних вјежби.

Облик рада: Фронтални, индивидуални.

Наставна средства: Рачунари, презентација у POWER POINT, пројектор, платно.

Организација часа:

Уводни дио часа: 5 мин.
Главни дио часа: 35 мин.
Завршни дио часа: 5 мин.

Уводни дио часа:

– Час почињем пројекцијом презентације у POWER POINT-у помоћу платна и пројектора.. Презентација садржи:

* Табелу у којој су скривена лица једнине и множине.

ЛИЦА ЈЕДНИНА МНОЖИНА
1. А1 А4
2. А2 А5
3. А3 А6

– Ученици говоре која су лица једнине и множине, затим тачност одговора провјеравамо отварајући поља на презентацији.

ЛИЦА ЈЕДНИНА МНОЖИНА
1. ЈА МИ
2. ТИ ВИ
3. ОН, ОНА, ОНО ОНИ, ОНЕ, ОНА

Главни дио часа:

– Најављујем наставну јединицу: „Данас ћемо да утврдимо знање о замјеницама.“.
– Сваки ученик испред себе има „мали“ лаптоп.
– Објашњавам ученицима да ћу им на рачунар послати презентацију са задацима које ће самостално рјешавати.
– Презентација садржи:

* Упуство за рад (Пажљиво прочитај задатак! Када тачно урадиш задатак појавиће се ☺, затим кликни на да би прешао на сљедеће питање. Ако је одговор нетачан појавиће се . Размисли и покушај поново да ријешиш задатак. У случају да ти је потребна помоћ кликни на „ПОМОЋ“.)

* Задатке:

1. Шта су замјенице? (Ријечи које најчешће замјењују именице називају се замјенице.
2. Допуни реченице личним замјеницама:
(МИ) идемо на Јахорину.
Јуче је (ОН) вјежбао математику.
Сваке суботе (ОНИ) иду на село.
(ТИ) и (ЈА) смо пријатељи.
3. Препиши реченице тако што ћеш именице замјенити личним замјеницама:
Невена воли да црта.
(Она воли да црта.)
Петар и Славен тренирају фудбал.
(Они тренирају фудбал.)
Иван вози бицикло.
(Он вози бицикло.)
Софија и Викторија воле да уче.
(Оне воле да уче.)

– Ученици самостално рјешавају задатке.
– Обилазим ученике и помажем уколико је помоћ потребна.

Завршни дио часа:

– Када ученици ријеши последњи задатак на презентацији питам их да ли им се свидио овакав начин рада.
– Понављамо шта су замјеница и која су лица једнине и множине.
– Задајем домаћи задатак: „За домаћи задатак напиши шта ти се свидјело на овом часу српског језика, а шта би промијенио.“.

Професор разредне наставе
Горица Ћућула- Шаренац

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com