ПредстављамоРегионална сарадња

ДАМЈАН СТЕФАНОВ ОД СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА

 

Оваа сторија од рубриката “Регионална Соработка“ ја посветуваме на Дамјан Стефанов од Скопје, Македонија.
Дамјан е прваче во Основното Училиште “Лазо Ангеловски“ од Скопје, негови одделенски наставнички се Лидија Блажеска и Ивана Младеновска, и иако има 6 години, тој уште од од најрана возраст сака да црта и креативно да се изразува.
Ова талентирано прваче е добитник на повеќе меѓународни и национални награди за своите цртежи и креативни творби. Црта во речиси сите техники, акрилни и мрсни бои, но најмногу сака да работи со водени боици, па така може да се каже дека акварел е неговата омилена техника.
Сите досега наградени цртежи на Дамјан се токму акварели.
Својата прва награда Дамјан ја добива на 4 годишна вораст за цртежот “Водена Желка“ со кој се пријавува на националниот ликовен детски конкурс на тема “Водата и животните“ во организација на компанијата “Ладна“ во Македонија каде во категоријата од 4 до 7 години го освојува второто место. Цртежот на Дамјан, компанијата “Ладна“ го аплицираше на својот промотивен материјал во 2018 година, а годинава цртежот се најде и на анимирана видео реклама.

Слика од прогласувањето на наградата, 11 јуни 2017 година

Минатата 2018 година, Дамјан ќе ја памети по тоа што стана прваче и освои повеќе награди за своите цртежи.
Дамјан освоипрво место за својот цртеж на Меѓународниот Ликовен Конкурс “13 Ноември“ по повод Денот на ослободувањето на Градот Скопје, во организација на Детскиот ликовен центар.

Слика од примањето на првата меѓународна награда 14 ноември 2018

Дамјан доби прва награда во категоријата цртежна Меѓународниот Ликовен Конкурс “Уметноста – наша инспирација 2018“, во организација на Академија “Еуроарт“ – Штип.

Слика од доделувањето на прва меѓународна награда на 14 декември 2018

Дамјан Стефанов е добитник и на прва награда за цртеж нанационалниот конкурс во Македонија за ученици од основното образование на тема „Што значи за мене осигурувањето на домот и семејството“, а организатори беа Народната банка, Министерството за финансии и Агенцијата за супервизија на осигурување.

Слики од примањето на наградата на 16 ноември 2018(На сликата д-р Драган Тевдовски Министер за финансии во Македонија (десно), д-р Анита Ангеловска-БежоскаГувернер на Народна Банка на Македонија(во средина), г. Климе Попоски Претседател на Советот на Експерти на Агенцијата за Супервизија на Осигурувањена Македонија (лево)

Со својата креација “Среќна Желка“Дамјан во октомври 2018 освои трета награда за креативна изработка на националниот креативен конкурс „Штеди, креирај, победи“, во организација на Шпаркасе банка и „Пакомак“.

Слики од примањето на наградата во емисија “Горе долу сите сме еднакви“ и слика од наградената креативна изработка “Среќна Желка“

Дамјан покрај ликовната ја сака и драмската уметност. Во јуни 2018 година тој учествуваше во снимањето на рекламен тв спот за “Стопанска банка“-Скопје каде се појави во улогата наактер-суперхерој.

Слики од снимањето на тв спот, јуни 2018

Понатаму, на натпреварот за најдобра изведба на монолог, организиран од страна на Креативниот Центар “Тинтири Минтири“ во Скопје, во категоријата до 6 години Дамјан доби прва награда за монологот “Семејството Пиперковски“.

Слики од изведбата на монологот на 29 декември 2018

Дамјан неодамна доби пофалница за успешно учество на литературниот конкурс по повод 8 Март на тема “Мајчината љубов непресушен вруток на животот“ во организација на основното училиште “Лазо Ангеловски“ во Скопје.
Дамјан е љубопитно дете и го интересираат и планетите и создавањето на универзумот. Минатата година Дамјан Стефанов учествувашенатпреварот NASA Kids Space Challenge, кој е дел од интернационалниот натпревар на НАСА.

Слика од учеството на НАСА натпреварот 3 ноември 2018

Дамјан ја посетува и Бреинобреин програмата во Скопје – иновативна меѓународна програма за развој на интелектуалните и животните вештини и способности кај децата, а во слободно време тренира пливање и кошарка.

Слика од учество на кошаркарски камп во Врњачка Бања, Србија

Ова талентирано прваче сонува еден дена да има своја изложба на слики, а до тогаш продолжува неуморно да црта.

Превод:

ДАМЈАН СТЕФАНОВ ИЗ МАКЕДОНИЈЕ – први разред у основној школи „Лазо Ангеловски“ из Скопља

Ова прича из рубрике „Регионална сарадња“ посвећена је Дамјану Стефанову из Скопља, Македонија.
Дамјан похађа први разред у основној школи „Лазо Ангеловски“ из Скопља. Његови наставници су Лидија Блажеска и Ивана Младеновска, и иако има шест година креативно црта од најранијег доба.
Овај талентовани ученик освојио је бројне међународне и националне награде за своје цртеже и креације. Црта у готово свим техникама, акрилним и масним бојама, али највише воли да ради са акварелом, па се може рећи да је акварел његова омиљена техника.
Дамјан је добио своју прву награду када је имао четири године за цртеж „Водене корњаче“ на националном уметничком конкурсу за децу „Вода и животиње“ у организацији компаније „Ладна“ из Македоније, где је у категорији од 4 до 7 година освојио друго место. Дамјанов цртеж, компанија „Ладна“, аплицирала је за свој промотивни материјал 2018. године, а ове године цртеж се налази и на анимираном видео огласу.

Прошлу 2018. годину, Дамјан ће памтити по томе што је кренуо у први разред, али и по томе што је освојио више награда за своје цртеже.
Дамјан је освојио прво место за свој цртеж на Међународном уметничком такмичењу „13. новембар“ поводом Дана ослобођења града Скопља, у организацији Дечјег уметничког центра.
Дамјан је примио прву награду у категорији цртежа на Међународном уметничком конкурсу „Уметност – наша инспирација 2018“ у организацији Академије „Еуроарт“ – Штип.
Дамјан Стефанов освојио је прву награду за цртеж и на националном такмичењу у Македонији за ученике основних школа на тему „Шта за мене значи осигурање у кући и породици“, а организатори су били Народна банка, Министарство финансија и Агенција за надзор осигурања.
Својом креацијом „Срећна корњача“ Дамјан је освојио трећу награду за креирање, Националног креативног такмичења „Штедња, стварање, победа“ у октобру 2018. године, у Макеонији у организацији Шпаркасе банке и компаније Пакомака.
Дамјан воли и драмску уметност. У јуну 2018. године учествовао је у снимању рекламе за АД “Стопанску банку“ – Скопље, где се појавио у улози глумца-суперхероја.
У организацији Креативног центра „Тинтири Минити“ у Скопљу, у категорији до 6 година, Дамјан је добио прву награду за свој монолог „Породица Пиперковски“.
Он је недавно примио и похвалницу за успешно учешће на литерарном конкурсу поводом 8. марта на тему „Мајка – Неисцрпни извор живота и љубави“ у организацији Основне школе „Лазо Ангеловски“ у Скопљу.
Дамјан је знатижељно дете и заинтересован је за планете и стварање свемира, па је прошле године, учествовао и на такмичењу NASA Kids Space Challenge, које је део НАСА међународног такмичења.
Овај талентовани ученик сања да једног дана има сопствену изложбу слика, а до тада наставља неуморно да црта.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com