Регионална сарадња

Кристијан Војдиноски – Вртелешката

Кристијан Војдиноски, III-1, ОУ „Кочо Рацин“ Охрид, Северна Македонија
Виолета Петковска, учителка