Регионална сарадња

Викторија Треноска – Знамето и грбот

Викторија Треноска, III-1, ОУ „Кочо Рацин“ Охрид, Северна Македонија
Виолета Петковска, учителка