ЛиковноСтваралаштво

Александра Ристић – Портрет

Александра Ристић, III-3, OШ „Марија Бурсаћ“ Звездара, Београд, Србија
Наставник ментор: Јелена Југовић Јовановић