ЛиковноСтваралаштво

Анастасиа Николовска – Божић

За Трећи таблин божићни конкурс
Анастасиа Николовска, 8/2, ОШ „Лирија“ Тетово, Северна Македонија
Ментор: Ивана Настески