ЛиковноСтваралаштво

Анастасија Царевић – Вук Стефановић Караџић

Анастасија Царевић, IV разред, ОШ „Горачићи“ Горачићи, Србија
Учитељица: Јелена Ивановић