Стваралаштво

Час одељењског старешине – Пројектна настава – Музичка култура

Ученици ИО Бајчинац, ОШ „Милић Ракић Мирко“ Прокупље, Србија

Наставне активности се прожимају, преплићу и  допуњују, тако да се њиховом реализацијом остварују наставни циљеви часова.

Учитељица: Јелена Ђорђевић