ЛиковноСтваралаштво

Дијана Стојиновић – Пејзаж

Дијана Стојиновић, 10 година, Српска допунска школа Курбевуа, Француска
Ментор: Милија Јевремовић