ЛиковноСтваралаштво

Јана Дајлеска – Божић

За Трећи таблин божићни конкурс
Јана Дајлеска, 7/2, ОШ „Лирија“ Тетово, Северна Македонија,
Ментор: Ивана Настески