ЛитерарноСтваралаштво

Јана Иванова – Таблата е мојата слобода

Табла Фест 19

Таблата е мојата слобода

На табла јас со бела креда пишувам,
таму јас се ослободувам,
на неа јас задачи запишувам.

Таблата е мојата слобода,
на неа јас се отварам,
таа ме поттикнува,
ми вели – учи, учи, размислувај.

Таа табла јас од прво ја знам,
таа ме усреќува.
кога задачи на неа пишувам
јас се разигрувам.

Таблата е мојата слобода,
таа ме разлетува,
таа ме раздвижува.

За Табла Фест 19

Јана Иванова, V-2, ООУ „Братство“ Скопје, Северна Македонија

Ментор: Билјана Нарашанова

Слободни превод
„Табла је моја слобода“

На табли ја са белом кредом пишем,
на њој се ја ослободим,
на њој задатке записујем.

Табла је моја слободица,
на њој се отварам,
она ме потиче,
и каже ми – учи, учи, размишљај.

Таблу познајем још од првог разреда,
она ме усрећује,
на њој задатке записујем,
ја се разигравам.

Табла је моја слободица,
она ме разлеће,
она ме покреће.

За Табла Фест 19

Јана Иванова, V-2, ООУ „Братство“ Скопље, Северна Македонија

Ментор: Билјана Нарашанова

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com