ЛиковноСтваралаштво

Јелена Јеринић – Пролећни цвет

Јелена Јеринић, IV разред, ОШ „Горачићи“ Горачићи, Србија
Учитељица: Јелена Ивановић