ЛиковноСтваралаштво

Јелена Јеринић – Вук Стефановић Караџић

Јелена Јеринић, IV разред, ОШ „Горачићи“ Горачићи, Србија
Учитељица: Јелена Ивановић