ЛиковноСтваралаштво

Лана Стојановић – Слика са бакиног тавана

За Табла Фест 20
Лана Стојановић, 2-3, ОШ „Моша Пијаде“ Мало Црниће, ИО Велико Црниће, Србија
Учитељица: Анита Дамњановић