ЛиковноСтваралаштво

Лазар Мишић – Никола Тесла

Лазар Мишић, 10 година, Српска допунска школа Колмар, Француска
Наташа Радојевић, наставник допунске наставе на српском језику у Стразбуру и Колмару