ЛиковноСтваралаштво

Лазар Радосавчевић – Виљем Шекспир

Лазар Радосавчевић, 5. разред, ОШ „Горачићи“ Горачићи, Србија
Мирјана Марић, професор енглеског језика

Како је 23. април дан рођења и смрти Виљема Шекспира, тај дан смо у оквиру наставе на даљину на часовима енглеског језика посветили управо овом великом драмском писцу, његовим делима и цитатима.