ЛиковноСтваралаштво

Лука Стошић – Никола Тесла

Лука Стошић, 8 година, Српска допунска школа Колмар, Француска
Наташа Радојевић, наставник допунске наставе на српском језику у Стразбуру и Колмару