Стваралаштво

ЛУТКАРСКА ПРЕДСТАВА “ЉУТИТО МЕЧЕ”

Пројекат – представу “Љутито мече“ реализовали су ученици III-3, подстакнути обрадом истоимене песме Бране Црнчевића.

(“Љутито мече“ – адаптирана прича за луткарску представу преузета је са сајта https://dramskimetod.com)

Реализација представе текла је плански и систематично кроз следеће етапе:
– избор текста
– подела улога
– читање текста по улогама
– креирање и израда лутки (ручне лутке, сашивене од филца)
– израда сцене (паравана и његове декорације)
– анимација лутки на сцени (синхронизација гласа и покрета иза/изнад паравана, уз музичку подлогу)

Након два месеца стварања и увежбавања, представа је припремљена за јавно извођење.

Заказан је Јавни час “Луткарска представа , од идеје до реализације“ за родитеље, ученике и учитеље.

Час је реализован у четири корака:
1. Кратко предавање, уз припремљену презентацију, о луткарству и значају луткарско – драмских игара у наставним и ваннаставним активностима (учитељица)
2. Извођење представе “Љутито мече“ (деца-глумци)
3. Луткарска радионица “Моја луткица“ (израда лутке на основу скице коју праве родитељи и деца )
4. „Лутка прича причу“ (анимација креиране лутке на сцени од стране деце и родитеља, или ученика и учитеља, или саме деце )

Луткарско – драмским играма у наставним и ваннаставним активностима врши се међупредметно повезивање (Српски језик, Математика, Физичко васпитање, Природа и друштво, Ликовна култура, Музичка култура) и код ученика подстиче активно учење, развој креативности, стваралачких потенцијала, дружење, тимски рад и размена идеја. Развијају се говорне вештине, вештине слушања и разумевања.

Танкосава Милановић, учитељица
ОШ “Дринка Павловић” Куршумлија

Comment here

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com