ЛиковноСтваралаштво

Маја Радојевић – Никола Тесла

Маја Радојевић, 8 година, Српска допунска школа Стразбур, Француска
Наташа Радојевић, наставник допунске наставе на српском језику у Стразбуру и Колмару