ЛитерарноПредстављамоСтваралаштво

Младен Ђуричић, VΙΙΙ-3

Одличан ученик ОШ „Миле Дубљевић” у Лајковцу и добитник више општинских, републичких и међународних награда на литерарним конкурсима (између осталог: ΙX фестивал поезије младих песника „Машта и снови” 2018, ΙV међународни литерарни конкурс „Лепо је волети” 2018, ΙV међународни литерарни конкурс „Мој смешни свет” 2018, Међународни XΙX јавни конкурс љубавне поезије „Пјесма над пјесмама” 2018, Регионални 6. светосавски литерарно-ликовни конкурс 2019.). Стални члан Литерарне секције „Разиграно перо” са којом је, између осталог, освојио прву 2018. године и другу награду 2019. године на Републичком такмичењу литерарних секција и дружина Србије. Два пута члан међународног дечјег жирија Табла Феста. Има више објављених песама у Електронском часопису за подстицање дечјег стваралаштва Табла и у зборницима радова дечјих фестивала.

ПРВА СИМПАТИЈА

У ђачкој клупи сада седим сам
али још памтим онај дан
ад сам имао другарицу,
најбољу пријатељицу.
Прва ми је симпатија била,
ал̓ је тајну вешто крила,
да се и ја њој допадам
нисам знао то до тада.
Све заједно делили смо
и све лепо научисмо,
ал̓ нам срећа беше кратка
она оде код другог шестака.
Из нашег места одсели се она
оде далеко, близу неког мора.
У држави другој новог момка има,
а за мене више и не пита.

МЛАДЕН ЂУРИЧИЋ VΙΙΙ-3
Наставник – ментор: мср Лидија Марић Јовановић
Похвала на III међународном фестивалу литерарног стваралаштва ФЕЛИС 2020