ЛиковноСтваралаштво

Нада Попов – У земљи чуда

Нада Попов, припремна група, Српска теоретска гимназија „Доситеј Обрадовић“ Темишвар, Румунија
Вера Жупунски, учитељица