ЛиковноСтваралаштво

Петра Ристић – Виц

Петра Ристић, IV-3, ОШ “Дринка Павловић” Куршумлија, Србија
Учитељица: Танкосава Милановић