ЛитерарноСтваралаштво

Рая Енева – Лисичето, което спаси Коледа

Лисичето, което спаси Коледа

Лисичето Опал спаси Коледа Денят беше мрачен. Въпреки, че улиците и бяха отрупани с коледни украшения, във въздуха се носеше тъга. Ветровете се бяха разлютили и водеха гневна битка с дърветата. Виеха в техните корони, а дърветата се отбраняваха ожесточено размахвайки клоните си. Ветровете откъсваха шишарки и ги запращаха в безредни посоки яростно. Едно дърво безпомощно се опитваше да предпази гнездо, в което се беше свило малко зимно птиче. Зад хълма препускаше шейната на Дядо Коледа. Той забеляза люлеещото се гнездо и подвикна на елените да тичат по-бързо. Ветровете издухаха няколко шишарки към него. Те заседнаха в лостовете на шейната, тя се преобърна и падна по нанадолнището. След нея се търкаляха Дядо Коледа, елените и гнездото с писукащото врабче. Стигнаха равното като голяма снежна топка. В края на гората наблюдаваше всичко бялата лисичка Опал. Тя хукнала към работилницата на джуджетата, за да им разкаже какво се е случило. Спряла пред големия прозорец, през който блестели звезди. Побутнала го с лапичка и влязла. Вътре имало много голяма машина. Навсякъде били разхвърлени шарени опаковки и подаръци. Малки снежни човечета, блестящи камъчета и много, много играчки. Опал разглеждала с любопитство, но стигнала зад голяма дървена врата. Не можла да я отвори и заскимтяла силно. Изведнъж врата се отворила и от там излезли няколко джуджета. Тя им разказала какво е видяла. Джуджетата изглеждали много притеснени, защото сега нямало как децата да получат подаръците си за Коледа. На Опал и станало тъжно. Тя обичала компанията на децата и често с нейните палави горски приятели слизали в селото, за да играят заедно. Опал веднага предложила тя да разнесе подаръците. Джуджетата изобретили механични крила и лисичето полетяло с чувала над димящите коминчета. Успяла да раздаде подаръците, но бялата и козинка била цялата сива от дима на коминчетата, през които се спускала. Почти идвала сутринта, а тя била мръсна, премръзнала и много изморена. В чувала останал един последен подарък. Лисичето много се учудило за кого е този подарък, защото къщите в селото свършили. Извадила подаръка, а на него красиво изписано със светещи букви пишело „Весела Коледа, Опал!“ Лисичето изненадано отворило подаръка и намерило красиви дебели ръкавички и пухкаво одеяло. Прибрало се в своята хралупа и доволно се сгушило и заспало. Сутринта слънцето изгряло и от селото се носел щастлив детски смях. Даже ветровете навели глави и полетели да водят битки с океаните. Весела Коледа!

За Шести таблин међународни божићни конкурс
Рая Енева, 11 год., ОДК “Св. Иван Рилски” Гр. Казанлък, клуб “Светлини сред сенките”, България
Ръководител: Валентина Димова

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com