ЛиковноСтваралаштво

Сара Крижек – Обликовање

Сара Крижек, III-3, OШ „Марија Бурсаћ“ Звездара, Београд, Србија
Наставник ментор: Јелена Југовић Јовановић