ЛиковноСтваралаштво

Софија Станковић – Цвет

Софија Станковић, II разред, ОШ „Краљ Александар I“ Нови Београд, Србија
Гордана Станојевић, учитељица