ЛиковноСтваралаштво

Софија Станковић – Девојчица

Софија Станковић, II-4, ОШ „Краљ Александар I“ Нови Београд, Србија
Гордана Станојевић, учитељица