ЛиковноСтваралаштво

Теодора Микић – Композиција од употребних предмета

Теодора Микић, II-5, ОШ „9. октобар“, Прокупље, Србија
Учитељица Марина Китановић