ЛиковноСтваралаштво

Теодора Павловић – Бонтон

Теодора Павловић, 1. разред гимназије, Француска школа у Београду, Србија
Оливера Потић, професор