ЛиковноСтваралаштво

Вељко Вуловић – Вук Стефановић Караџић

Вељко Вуловић, IV разред, ОШ „Горачићи“ Горачићи, Србија
Учитељица: Јелена Ивановић