ЛиковноСтваралаштво

Виктор Трошић – Свети Сава у школи и Цркви

Виктор Трошић, 1. разред, ОШ „Кнегиња Милица“ Доњи Рибник, ПО Горња Црнишава, Србија
Ментор: монахиња Теодора Спасојевић, вероучитељица