Йоан Петров Иванов

Нов свят Разказ Живееше с книгите. За Илен не съществуваше познатата на всички реалност. През неговите очи тя се изменяше и се превръщаше в магиче

Прочитај још...